Milletvekilleri gaz ve nükleerin yeşil yatırıma dahil edilmesine itiraz ediyor


Makale işlemleri yüklenirken yer tutucu

BRÜKSEL – Çevre ve ekonomi komitelerinden Avrupalı ​​milletvekilleri, bloğun yürütme koluna bir darbe olarak Salı günü, fosil gaz ve nükleerin AB’nin sürdürülebilir faaliyetler listesine dahil edilmesine itiraz ettiler.

Avrupa Komisyonu bu yılın başlarında iklim dostu bir gelecek inşa etme planlarına nükleer enerji ve doğal gazı dahil etmeyi, üye ülkeleri bölmeyi ve çevrecilerden “yeşil yıkama” olarak tepki çekmeyi önerdi.

Ancak iki komisyondan milletvekilleri, öneriye 76 oyla 62 oyla ve 4 çekimser oyla itiraz ettiler.

Karar, önümüzdeki ay tüm AB Parlamentosu tarafından incelenecek. Milletvekillerinin mutlak çoğunluğu buna karşı çıkarsa, Komisyonun düzenlemesini geri çekmesi veya değiştirmesi gerekecektir.

AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu’nun yeşil etiketleme sistemi, neyin sürdürülebilir enerjiye yatırım olarak nitelendirildiğini tanımlar. Belirli koşullar altında, gaz ve nükleer enerji karışımın bir parçası olabilir, bu da özel yatırımcıların her ikisine de para enjekte etmesini kolaylaştırır.

Parlamento, “AP milletvekilleri, sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş sırasında istikrarlı enerji arzını garanti etmede nükleer ve fosil gazın rolünü kabul ediyor” dedi. “Ancak, Komisyon tarafından, dahil edilmelerini desteklemek için devredilen düzenlemesinde önerilen teknik tarama standartlarının, çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetler için kriterlere uymadığını düşünüyorlar.”

Komisyon, nükleer ve gazın geçiş enerji kaynakları olarak dahil edilmesinin serbest geçiş anlamına gelmediğine inanıyor ve emisyonları azaltma çabalarını hızlandırmayı hedefliyor.

2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az %55 oranında azaltmayı hedefleyen AB ile birlikte, sözde sınıflandırma sınıflandırma sisteminin, yatırımları sürdürülebilir enerjiye yönlendirmek için çok önemli olduğunu söylüyor. 2030 hedeflerine ulaşmak için yılda yaklaşık 350 milyar avro yatırıma ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor.

Greenpeace kampanyacısı Ariadna Rodrigo, komitelerdeki milletvekillerinin “Putin’in savaş makinesini daha fazla parayla beslemeyi ve iklim ve doğa krizini alevlendirmeyi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) durdurma” yönünde oy vererek “Ukrayna’nın yanında yer aldığını” söyledi.

27 ulustan oluşan blok, Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor ve üye ülkeler, yıl sonuna kadar Rus petrolünün %90’ını yasaklamayı kabul etti. Ukrayna’daki savaştan önce petrolünün %25’i ve doğal gazının %40’ı için Rusya’ya güveniyordu.Kaynak : https://www.washingtonpost.com/world/meps-object-to-including-gas-nuclear-in-green-investment/2022/06/14/5f64ff50-ebda-11ec-9f90-79df1fb28296_story.html?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world

Yorum yapın